Estades internacionals Erasmus+ per alumnat i professorat SEFED

La Fundació Inform ha participat des dels seus inicis en programes europeus com Socrates, Comenius, Leonardo Da Vinci, etc...i ara en el nou marc aprovat al Parlament Europeu al gener 2014: el programa Erasmus+ 2014-2020. Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l’estratègia Educació i Formació 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esports. En matèria educativa arriba a tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. 

Des dels inicis de les primeres convocatòries Erasmus+ 2014, la Fundació Inform ha rebut l’aprovació dels projectes presentats per oferir estades internacionals a tot l'alumnat i professorat de la Xarxa SEFED, concretament a l'alumnat de certificats de professionalitat i dels centres de formació professional de grau mig i superior de la Xarxa SEFED. Durant aquest any 2019 la Fundació gestionarà 5 projectes Erasmus+ KA1 dels sectors Educació superior i Formació professional: Possibilitats que oferim:

  • Alumnat Xarxa SEFED: estades de treball de pràctiques administratives a empreses d'Irlanda, Regne Unit, Itàlia i Lituània entre 1 i 3 mesos.

  • Professorat Xarxa SEFED: estades de job shadowing a Irlanda, Itàlia, Àustria, Alemanya i Lituània amb l'objectiu de visitar i conèixer el funcionament de les empreses simulades d'aquests països, del seus sistema educatiu i d'empreses que acullen el nostres alumnat SEFED amb una durada màxima d'una setmana.


Més serveis internacionals que us ofereix la Fundació Inform: https://www.smore.com/bkhpq-serveis-internacionals